W roku 2015 r. mecenat nad sportem w Gminie Kamieniec Ząbkowicki polegał na dotowaniu klubów sportowych, które biorą udział w konkursach ogłaszanych przez gminę.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki otrzymało dotację w wysokości 84 tys. zł na prowadzenie działalności w zakresie piłki nożnej. Działają tu sekcje młodzików i trampkarzy juniorów oraz dwie sekcje seniorów. Z kolei Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS „Inter””Ożary, któremu przyznano dotację w wysokości 18 tys. zł, prowadzi swoją działalność w zakresie piłki nożnej, podobnie jak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS „Spartakus” Byczeń, któremu przyznano dotację w wysokości 12 tys. zł. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kross” Byczeń, któremu przyznano dotację w wysokości 8 tys. zł, prowadzi działalność w zakresie turystyki pieszej i rowerowej, przy czym jest to rodzinny klub, gdzie grupy uczestniczą w organizowanych rajdach. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej UKS SP 2, któremu przyznano dotację w wysokości 6,5 tys. zł, prowadzi działalność w zakresie tenisa stołowego. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ISKRA”, Klub Sportowy „Iskra” Kamieniec Ząbkowicki, który otrzymał dotację w wysokości 7,5 tys. zł, to klub prowadzący zajęcia w zakresu piłki siatkowej żeńskiej. Klub Sportowy „Barys Sarmat Warious”, któremu przyznano dotację 4 tys. zł, prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie dżudo.

– W nowych konkursach na rok 2016 i z tymi wszystkimi klubami podpisaliśmy nowe umowy na rok 2016 w takiej samej wysokości -–mówi zastępca kierownika Referatu Planowania i Rozwoju Stanisław Twardowski – Ponadto na terenie Gminy w 2015 roku prowadzone były zajęcia w ramach działania Trenera Osiedlowego. Były to zajęcia popołudniowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą.