Centrum Integracji Społecznej wzbogaciło się o kolejny sprzęt zakupiony przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Było to 90-procentowe dofinansowanie do zakupu wozu asenizacyjnego na bazie traktora oraz rozdrabniacza do gałęzi. Jest to niewątpliwie znaczące, bo nasz samorząd wydał na ten sprzęt jedynie 10% ich wartości. Urządzenia będą służyły do wszystkich prac prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej na terenie naszej Gminy.