Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Pomoc ta we wrześniu 2016 r. świadczona będzie w punkcie mieszącym się w Złotym Stoku – Rynek 22 według poniższego harmonogramu:

Nieodpłatna pomoc prawna we wrześniu 2016 r_