Artyści Akademii Teatru Alternatywnego już pod koniec maja br. przyjechali do Kamieńca Ząbkowickiego, by zapowiedzieć Festiwal Teatralny „Mezalians”, który we współpracy z gminą Kamieniec Ząbkowicki odbędzie się w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 r. w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Spotkanie z mieszkańcami było adresowane do różnych środowisk i pokoleń, były wystawy i prezentacje oraz wystąpienie Pani Felicji Wołyńskej – miejscowej poetki, malarki i miłośniczki lokalnej kultury. Organizatorzy sierpniowego Festiwalu pracują nad tym, jak połączyć niezwykłą historię dolnośląskiej wsi, potencjał jej mieszkańców i zapał młodych artystów z całej Polski. W ramach przygotowań odbywają się regularne spotkania z lokalnymi twórcami, zespołami i animatorami kultury, a także warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci i młodzieży z gminnych szkół i świetlic. Uczestnicy „Aty” współpracują m.in. z grupą teatralną „Rodzice Dzieciom” oraz zespołem „Starczowianki”. Spotkania z instruktorami „Aty” zakończy dwudniowy cykl warsztatów bezpośrednio poprzedzający festiwal, podczas których przygotowane zostaną wspólne działania artystyczne.

Festiwal Teatralny „Mezalians” w parze ze sztuką będzie wspólnym świętem i wyjątkowym spotkaniem gospodarzy i gości. Na czas festiwalu Kamieniec Ząbkowicki zamieni się w plenerową scenę różnorodnych wydarzeń artystycznych. W programie m.in.: prezentacje spektakli teatralnych z całej Polski, koncerty, wystawy, a także pokazy pracy warsztatowej z lokalną społecznością. Nie zabraknie również potańcówki czy jarmarku. Punktem kulminacyjnym święta będzie kolorowa parada z udziałem mieszkańców, w której połączą się przeszłość i tradycja z teraźniejszością.

Akademia Teatru Alternatywnego to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, której celem jest podniesienie kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych zespołów teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie metod pracy z zespołem. Organizatorami wydarzenia są: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Brama, Ośrodek Teatralny Kana. Partnerem wydarzenia jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki.