Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Oświaty, kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego miało miejsce 17 czerwca 2016 r.

Plan pracy zakładał spotkanie z powiatowym lekarzem weterynarii, ocenę koncepcji organizacji tegorocznych Dożynek oraz realizację ubiegłorocznego budżetu naszego samorządu. Obejrzenie zapisu udostępnionego na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki przybliża się widzom to, jak pracowali radni.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki