Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II przystąpiła do programu „Książki naszych marzeń” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki dofinansowaniu zapewnionemu każdej placówce uczestniczącej w programie, można było zakupić książki do naszej biblioteki szkolnej.

Te pozycje wybierali uczniowie, a więc były to lektury, którymi młodzi czytelnicy są szczególnie zainteresowani. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. W ramach programu uczniowie zachęcani byli przez nauczycieli języka polskiego oraz bibliotekarzy do częstszego wypożyczania wartościowych książek i czytania ich w wolnym czasie.

Na lekcjach języka polskiego w klasie V i VI niektórzy uczniowie przekonywali do przeczytania ciekawych, niezwykłych książek. Rozbudzali wyobraźnię pozostałych uczniów opowiadając o wybranych wydarzeniach, postaciach, bohaterach. Na zajęciach powstawały plakaty, projekty okładek, komiksy oraz tworzone były postacie z wyobraźni. Szóstoklasiści po omówieniu lektury „Szatan z VII klasy” w grupach opracowali zasady gry planszowej na podstawie tejże książki. Piątoklasiści przygotowali natomiast scenki na podstawie wybranych wcześniej fragmentów znanych książek.

Uczestnictwo naszej szkoły w tym programie było okazją do udowodnienia uczniom, że  czytanie książek daje wiele korzyści, takich jak rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, poprawianie techniki samego czytania, pogłębianie nawyku „obcowania z książką”. Warto już dziś wypożyczyć sobie ciekawe pozycje na wakacje, bo przecież z dobrą książką nigdy nie można się nudzić.

Natalia Sopuch pod kierunkiem Alicji Nowakowskiej