Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się 14 czerwca 2016 r.

Radni zajmowali się oceną realizacji budżetu gminnego w 2015 roku oraz funkcjonowaniem świetlic wiejskich w naszej Gminie. Zapraszam do zapoznania się z przebiegiem obrad dostępnym na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki