Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

odwołuje IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 144 o pow. 0.3149 ha, poz. rej. G. 101, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8, wyznaczony na dzień 20 lipca 2016 r. na godz. 12:00  w siedzibie tut. Urzędu Gminy, pok. nr 13.

Przyczyną odwołania przetargu jest przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości do dzierżawy.