Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki oceniła realizację budżetu w roku 2015.

W porządku obrad, które odbyły się 15 maja 2016 r., znalazło się również przygotowanie wniosku dotyczącego absolutorium wójtowi za miniony rok kalendarzowy. Przebieg obrad można poznać dzięki relacji video dostępnej na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki