Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach  II edycji programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów, wzięli udział w konkursie „Finansoaktywni. Misja: Budżet”. W bieżącym roku szkolnym, program miał na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z pojęciem budżetu – od rodzinnego aż do budżetu państwa oraz podkreślenie istoty płacenia podatków, które stanowią najważniejszą część dochodów państwa. 

Do konkursu przystąpiły dwa zespoły z klasy 2b: KAMIENIECKIE FINANSISTKI – Dominika Ostenda, Karolina Kargol i Olga Zając oraz BUDŻETOZNAWCY – Łukasz Jednak, Michał Ziomek i Rafał Nowak. Młodzież realizowała zadania konkursowe pod kierunkiem p. Marzeny Brandys – nauczyciela matematyki.

W dniach 8 i 9 marca bieżącego roku przeprowadzili ciekawe lekcje pod hasłem „Poznaj budżet, zaplanuj podatki”. Następnie opracowali projekty inwestycyjne, które były głównym zadaniem konkursowym. Celem pracy dziewcząt było utworzenie szkółki jeździeckiej. Projekt pn. „Cel – szkółka jeździecka”  był doskonałym pomysłem na aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Chłopcy dostrzegli potrzebę renowacji, generalnego remontu budynku dworca kolejowego w naszej miejscowości, odtworzenie i dostosowanie infrastruktury towarzyszącej do potrzeb dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.  Opracowali projekt pn. „Nasz dworzec kolejowy znów tętni życiem”. 12 kwietnia 2016 r. zorganizowano debatę, podczas której zespoły zaprezentowały swoje projekty. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor szkoły, główna księgowa, przedstawicielka Rady Rodziców oraz samorządy wszystkich klas. Uczestnicy debaty mieli możliwość zadania zespołom dodatkowych pytań, krótką wymianę zdań, dyskusję. Ostatnią częścią spotkania było głosowanie – wybór zespołu, który został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego.

Zwycięzcami zostali BUDŻETOZNAWCY, jednak gromkie brawa i uznanie otrzymały oba zespoły. O przeprowadzenie debaty, w tym głosowania zadbali: Katarzyna Siembab, Klaudia Wojtas i Tomasz Burzała z kl. 2b.