W Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie odbyła się V Przedszkolna Olimpiada Sportowa pod honorowym patronatem Pani Burmistrz Złotego Stoku Grażyny Orczyk. Po raz piąty udział w tym wydarzeniu wzięły dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 „Baśniowa Kraina” w Kamieńcu Ząbkowickim. 

Olimpiada sportowa dla przedszkolaków, jaka miała miejsce 29 kwietnia 2016 r. w miała na celu propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, promowanie sportu jako formy aktywnego wypoczynku oraz integrację przedszkoli. Grupa 5 – latków z naszego przedszkola na Olimpiadę Sportową pojechała wraz z rodzicami i wychowawczynią panią Sylwią. V Olimpiadę Sportową Przedszkolaków uroczyście otworzyły: burmistrz Grażyna Orczyk oraz Ewa Bulanda – dyrektor Przedszkola w Mąkolnie poprzez zapalenie znicza olimpijskiego. Następnie uczestnicy Olimpiady Sportowej złożyli ślubowanie.

W olimpiadzie sportowej wzięły udział dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bardzie z filią w Przyłęku, Przedszkola Publicznego Nr 1 „Baśniowa Kraina”w Kamieńcu Ząbkowickim, Przedszkola Nr 2 z Zespołu Szkół Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, POP „Bajka” w Złotym Stoku i oczywiście dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie. Uczestnicy Olimpiady brali udział w konkurencjach sportowych m.in. „Sztafeta”, „We dwoje raźniej”. Zawodnicy musieli wykazać się szybkością, zręcznością, poznali zasady zdrowej rywalizacji. Po zakończeniu rozgrywek wszystkie przedszkolaki udały się na słodki poczęstunek, otrzymały też wspaniałe nagrody, piękne medale, dyplom dla drużyny oraz puchar, za co serdecznie dziękujemy.