Lekcja historii w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II miała nieco inny niż zwykłe przebieg. Każdy uczeń przygotował się, by odzwierciedlić wcześniej wylosowaną postać z mitologii greckiej.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowały swoje stroje, przepiękne rekwizyty dotyczące danego boga, czy boginki. Te atrybuty / symbole zostały wykonane z pomocą rodziców, którym należą się słowa uznania i podziękowania. Ocenie podlegały: wystąpienie w 1. osobie umożliwiające rozpoznanie danej postaci, zgodność rekwizytu z przekazem literackim, poprawnie budowane zdania, pomysłowość oraz staranność wykonania rekwizytów. Wielu uczestników zajęć wyglądało zjawiskowo i dostało oceny celujące za wkład pracy oraz wspaniałe aktorstwo.

Na zakończenie zajęć, które w dobrej atmosferze zostały przeprowadzone 20 kwietnia 2016 r., pod czujnym okiem pani Alicji Nowakowskiej, dzieci spożywały „ambrozję” i piły „boski nektar”. Z pewnością po takiej barwnej lekcji czwartoklasiści nie będą mieli problemów z zapamiętaniem, kim byli i czym zajmowali się Hera, Zeus, Atena, czy Afrodyta… i wiele innych bóstw. Pamiątkowe zdjęcia uwieczniły tę niewątpliwie ciekawą lekcję.

Uczniowie klasy IV  pod opieką A. Nowakowskiej