Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej odbyło się 27 kwietnia 2016 r.

W porządku obrad zaplanowane były punkty dotyczące: działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015 roku, funkcjonowania klubów sportowych w drugim półroczu 2015 r., funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w ubiegłym roku, oceny poziomu utrzymania zimowego dróg gminnych oraz planowanych na nich remontów.  Relacja video z pracy radnych – dostępna na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki – pozwala nam wszystkim zapoznać się z tymi wieloma sferami aktywności w naszej Gminie.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki