Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego odbyło się 22 kwietnia 2016 r.

W porządku obrad znajdowały się punkty dotyczące m.in. oceny stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w 2015 roku. To ważna tematyka, zatem zapis video udostępniony na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki przybliża pracę radnych i ich opinie w tych obszarach.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki