Ważnym tematem, jaki znalazł się w porządku obrad podczas listopadowej sesji Rady Gminy, była kwestia praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego.

Rzeczową argumentację oraz wszelkie zawiłości dotyczące tej ważnej dla rozwoju naszego samorządu sprawy prezentował ekspert, którym był Robert Boryczka. W przeprowadzonej wiosną br. konsultacji z udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy, większość opowiedziała się za wystąpieniem o nadanie, a właściwie przywrócenie praw miejskich Kamieńcowi. Te racje – niestety – spotkały się z oporem części radnych. W głosowaniu dokładnie połowa obecnych na sesji, opowiedziała się „za”, a druga połowa „przeciw”. Zabrakło więc niektórym radnym zdolności do działania w zgodzie z wolą większości mieszkańców i postanowili się jej przeciwstawić. Są na „nie”, choć nie ma żadnych racji potwierdzających ich poglądy w sprawie praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego.

Proponuję, abyście Państwo obejrzeli i wysłuchali relacji video z obrad, które odbyły się 27 listopada 2015 r. Relacja jest udostępniona na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Można sobie samodzielnie wyrobić opinię w omawianej wyżej sprawie, ale i o tym, jak pracują przedstawiciele lokalnej społeczności, i czy działają w zgodzie z wolą mieszkańców naszej Gminy.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki