Artyści Akademii Teatru Alternatywnego pojawią się dzisiaj, tj. w piątek 27 maja b.r. od godz. 15:30 w Kamieńcu Ząbkowickim, by zapowiedzieć wydarzenia Festiwalu Teatralnego „Mezalians”, który we współpracy z Gminą Kamieniec Ząbkowicki odbędzie się latem w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 r. w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Majowe spotkanie z mieszkańcami to seria akcji plenerowych odbywających się w wielu przestrzeniach Kamieńca (błonia, plac kościelny, osiedle), adresowana do różnych środowisk i pokoleń. Zwieńczeniem będzie wygłoszenie odezwy do mieszkańców Kamieńca, której autorką jest Pani Felicja Wołyńska – miejscowa poetka, malarka i miłośniczka lokalnej kultury.

Od kilku miesięcy organizatorzy sierpniowego festiwalu pracują nad tym, jak połączyć niezwykłą historię dolnośląskiej wsi, potencjał jej mieszkańców i zapał młodych artystów z całej Polski. W ramach przygotowań odbywają się regularne spotkania z lokalnymi twórcami, zespołami i animatorami kultury, a także warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci i młodzieży z gminnych szkół i świetlic. Uczestnicy Aty współpracują m.in. z grupą teatralną Rodzice Dzieciom oraz zespołem Starczowianki. Spotkania z instruktorami Aty zakończy dwudniowy cykl warsztatów bezpośrednio poprzedzający festiwal, podczas których przygotowane zostaną wspólne działania artystyczne.

Festiwal Teatralny „Mezalians” w parze ze sztuką będzie wspólnym świętem – wyjątkowym spotkaniem gospodarzy i gości. Na czas festiwalu Kamieniec Ząbkowicki zamieni się w plenerową scenę różnorodnych wydarzeń artystycznych. W programie m.in.: prezentacje spektakli teatralnych z całej Polski, koncerty, wystawy, a także pokazy pracy warsztatowej z lokalną społecznością. Nie zabraknie również potańcówki czy jarmarku. Punktem kulminacyjnym święta będzie kolorowa parada z udziałem mieszkańców, w której połączą się przeszłość i tradycja z teraźniejszością.

Akademia Teatru Alternatywnego to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, której celem jest podniesienie kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych zespołów teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie metod pracy z zespołem. Akademia ma za zadanie przygotować młodych twórców do bezpośredniego rozpoznawania swego potencjału twórczego oraz pogłębić umiejętność komunikowania stawianych sobie celów społecznych i artystycznych.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Brama, Ośrodek Teatralny Kana. Partner: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Więcej informacji o Akademii Teatru Alternatywnego:

http://grotowski-institute.art.pl/projekty/akademia-teatru-alternatywnego/, www.facebook.com/akademiateatrualternatywnego
ata.grotowski-institute.art.pl

Więcej informacji o festiwalu:

www.facebook.com/FestiwalMEZALIANS

Alians ze sztuką jest możliwy_02