W ostatnich dniach lutego w klasie Ia i IIa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbyło się spotkanie z leśnikiem.

Do dzieci przybył pan Zdzisław Kril, kolejarz, z zamiłowania leśnik, prezes Koła Łowieckiego „Jeleń” w Kamieńcu Ząbkowickim. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów. Gość zaprezentował dzieciom  mundur leśnika, zapoznał z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.