Podajemy wyników otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2016.

  • Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki – przyznano dotację w wysokości 84 000,00 zł,
  • Na zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Inter” Ożary – przyznano dotację w wysokości 18 000,00 zł,
  • Na zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Spartakus” Byczeń – przyznano dotację w wysokości 12 000,00 zł,
  • Na zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo sportowo-turystyczne i turystyka piesza, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń przyznano –  dotację w wysokości 8 000,00 zł,
  • Na zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy, ofertę złożył Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP 2 – przyznano dotację w wysokości 6 500,00 zł,
  • Na zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA – przyznano dotację w wysokości 7 500,00 zł,
  • Na zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie judo, ofertę złożył Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” – przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

WÓJT GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

( – ) Marcin Czerniec