Podczas 21. sesji Rady Gminy podziękowaliśmy dotychczasowemu szefowi posterunku Policji w Kamieńcu Ząbkowickim podinspektorowi Ryszardowi Kormanowi, który kierował placówką od lipca 2012 r. Wcześniej wysłuchaliśmy raportu o stanie bezpieczeństwa publicznego za rok 2015. Informacja została przyjęta przez radnych bez uwag.

Rada Gminy po raz kolejny nie podjęła uchwały w sprawie wniosku o przyznanie miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego (wynik głosowania 7:7 – jedna z radnych była nieobecna). Ze względu na brak konkretnego sformułowania punktu obrad, w którym miałem złożyć „sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, których realizacja przebiegała w trakcie roku” przewodniczący (bez głosowania), wyeliminował punkt z planu sesji.

Przebieg sesji, która odbyła się 26 lutego 2016 r., można obejrzeć na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki, aby zapoznać się z działaniami radnych naszej Gminy, do czego zachęcam.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki