Na co dzień jesteście najbliżej mieszkańców. Znacie ich radości i niepokoje. Reprezentujecie swoje najmniejsze w gminie wspólnoty wobec całego samorządu. Na Waszych barkach spoczywa troska o rozwiązywanie rozmaitych problemów, organizowanie uroczystości i wydarzeń. Jesteście gospodarzami sołectw.

Panie i Panowie Sołtysi! Dziękujemy za tę Waszą pracę, za wszelkie inicjatywy, za odpowiedzialną i niekiedy niedocenianą służbę wśród mieszkańców. Życzymy Paniom i Panom, także Waszym współpracownikom, aby wysiłek, jaki wkładacie w dobro każdej miejscowości, owocował oczekiwanymi rezultatami. Niech nie zabraknie Państwu pogody ducha, zdrowia i energii w tym, co robicie dla nas wszystkich.

W imieniu Samorządu

serdecznie Panie i Panów Sołtysów pozdrawiam

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki