W piątek 5 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 20. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Wystąpienie Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. Nowa Ruda.
  3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie inicjatyw na pozyskanie środków unijnych w ramach programu „Nabór dla 2.3 PoliŚ2014-2020, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w wysokości do 26 mln złotych,
  • w sprawie braku zgody na podejmowanie inicjatyw na pozyskanie środków unijnych w ramach programu „Nabór dla 2.3 PoliŚ 2014-2020, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w  wysokości do 26 mln złotych. 4.  Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

4. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

5. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka