Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki 9 listopada 2016 r. zebrała się na 29. w VII kadencji, sesji, zwołanej na wniosek Wójta Gminy.

Obrady rozpoczęły się od uroczystego ślubowania nauczycieli otrzymujących kolejne stopnie awansu zawodowego. Następnie radni procedowali nad projektami uchwał przedłożonymi do rozpatrzenia. Wśród projektów pojawiła się kwestia zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL w związku z wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej. Uznając zasadność opinii mieszkańców, wycofałem ten projekt z porządku obrad, mimo to radni przeprowadzili głosowanie w tej sprawie. Równocześnie zwróciłem się do Rady Gminy, z której płynęły wypowiedzi o wsłuchiwaniu się w wolę mieszkańców, by uwzględniła tę wolę w sprawie statusu Gminy Kamieniec Ząbkowicki jako miejsko-wiejskiej. Stanowisko to poparła bowiem większość uczestników konsultacji społecznych. Niestety w tej sprawie większość radnych odmówiła nawet wprowadzenia projektu stosownej uchwały do porządku obrad. Tym samym odrzuciła wolę społeczeństwa wyrażoną w trakcie wspomnianych konsultacji.

Zachęcam do zapoznania się z przebiegiem obrad, dostępnym na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w celu wyrobienia sobie własnego poglądu w sprawach omawianych podczas sesji Rady Gminy.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki