Przedszkole Publiczne Nr 1 bardzo aktywnie uczestniczy w programie „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Nasze działania wspierane są poprzez rodziców naszych kochanych przedszkolaków, którzy chętnie przychodzą do przedszkola i w ramach wspomnianej akcji czytają dzieciom bajki, baśnie, opowiadania, wiersze.

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze.  Częste czytanie bajek, baśni wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Dziękujemy  Rodzicom biorącym udział w akcji oraz wszystkim tym, którzy wsparli naszą inicjatywę swoją obecnością, za poświęcony czas i współudział w wychowaniu najmłodszych. Spotkania z rodzicami na terenie przedszkola są także elementem integracji i dużym przeżyciem dla dzieci i wzmocnieniem ich samooceny.