W Przedszkolu Publicznym nr 1 w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, nauczyciele, rodzice dzieci z wszystkich grup odwiedzają swoje pociechy w poszczególne dni tygodnia, począwszy od września i czytają krótkie baśnie lub bajki dla dzieci.

Dzieci są bardzo zadowolone i dumne ze swoich rodziców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych do udziału w akcji do zapisywania się na nasze listy, które są wywieszone na tablicy w szatni przedszkola.

Drodzy rodzice! Jak widać na zdjęciach, Wasze dzieci są bardzo zadowolone z takiej formy kontaktów z dorosłymi. Czytanie książek przez bliskie osoby sprawia im wiele radości. Szkoda tylko, że tak mało jest  chętnych do czytania, choć przedszkolaki naprawdę nie mają wielkich wymagań. Wystarcza im świadomość, że to „mój rodzic” przyszedł do nas i czyta wszystkim dzieciom (to powód do dumy i radości), a czas spędzony z dzieckiem jest bezcenny.

Znany pisarz Umberto Eco powiedział kiedyś, że „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Książka pomaga dorosłym i dzieciom doświadczać pełni życia. Czytanie wartościowych baśni i bajek ma same zalety. Nie tylko uczą one i wychowują, ale także bawią. A zabawy naszym przedszkolakom nigdy nie powinno zabraknąć. Nauczmy je nawyku czytania, zanim zasiądą w szkolnej ławce. Niech książka, a nie komputer podłączony do sieci, będzie pierwszym nauczycielem czytania i poszukiwania przygód.  Sprawmy, aby książki miały swoje szczególne miejsce w przedszkolu i w domu.

Warto czytać! Czytanie to doskonała forma kontaktu z  dzieckiem, znakomity sposób zaspokajania jego  potrzeb emocjonalnych. Dziecko słucha wówczas głosu zaangażowanego  w czytanie rodzica lub nauczyciela, może  obserwować jego mimikę i gesty.  Jest to świetny czas do wspólnej  zabawy i śmiechu, ale też do prowadzenia rozmów. Często dzieci zadają pytania, aby upewnić się, czy dobrze zrozumiały  treść książki, poznać znaczenie słów lub mają skojarzenia z poruszanymi  tematami. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
 • rozwija język, pamięć i wyobraźnię
 • uczy myślenia, poprawia koncentrację
 • wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
 • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

Dlatego: czytaj dziecku 20 minut dziennie.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. „Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji”. Wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie. Jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz. Pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony. Unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt. Bądź przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach książek i czasopism. Czytanie powinno zawsze kojarzyć się dziecku z radością, nigdy z przmusem, karą czy nudą.

Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki:

 • ciekawe dla dziecka
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
 • uczące racjonalnego myślenia
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa
 • promujące pozytywne wzorce postępowania
 • dostosowane do wrażliwości dziecka – nie wzbudzające lęków i niepokojów
 • budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.

Po przeczytaniu książki, bajki odbywamy krótką rozmowę z dziećmi o przygodach bohaterów. Dzieci chętnie opisują własnymi słowami zdarzenia następujące po sobie, a następnie wykonują pracę plastyczną na wybrany przez siebie fragment z utworu literackiego. Książki dobieramy tak, by treścią odpowiadały możliwościom i zainteresowaniom dzieci. Dzięki tej inicjatywie rodzice uświadamiają sobie, iż głośne czytanie niewątpliwie wpływa na rozwój ich dzieci, zapewnienia im zdrowy rozwój emocjonalny oraz wzmacnia poczucie ich wartości.

Oczekiwane efekty edukacyjne naszych wspólnych działań:

 • wprowadzenie dziecka w świat uniwersalnych wartości,
 • znajomość utworów literackich dla dzieci i ich autorów,
 • odkrycie roli literatury, która może wiele dać, zaspokoić potrzeby, stymulować rozwój, kształtować i aktywizować wyobraźnię wpływać na procesy intelektualne i emocjonalne,
 • zaspakajanie poczucia bezpieczeństwa, pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny,
 • minimalizowanie lęków i niepokoi dziecka, dostarczanie prawidłowych wzorców postępowania, wskazywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • uczenie współdziałania z otoczeniem (społecznym, przyrodniczym), roztaczania opieki nad słabszymi, podporządkowania się zasadom i prawom panującym w grupie,
 • obcowanie z książką zacieśnia więź nauczyciela, rodzica z dzieckiem

Głośne czytanie, pomaga dzieciom osiągnąć mądrość, rozwija ich system wartości, uwrażliwia ich na potrzeby innych ludzi, uczy jak być dobrym i obdarowywać tą dobrocią innych ludzi. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek.

Należy pamiętać, iż nikt nie rodzi czytelnikiem, czytelnika należy wychować, czytając dziecku dla przyjemności codziennie minimum 20 minut w domu, w przedszkolu.

Ponieważ zabawa i fantazjowanie są dla dzieci głównymi sposobami uczenia się i zdobywania wiedzy o świecie, bajki stanowią tutaj nieocenioną pomoc. Bohaterowie bajek aktywnie pokonują trudności i przeszkody, są pełni samozaparcia, cierpliwi, wytrwali, wiedzą gdzie szukać pomocy w miarę potrzeby i jak korzystać ze wskazówek innych. Baśnie uczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, a postacie w nich opisane reprezentują określony typ: dobry lub zły. Bajki, baśnie dają nadzieję, że nawet słaby może zwyciężyć, jeśli stawi czoło przeciwnościom losu. Skłaniają do rezygnacji z dziecięcej potrzeby zależności, dają poczucie bezpieczeństwa.

Poza dostarczaniem przeżyć bajki i baśnie kształtują cechy społeczne u dzieci tj.:

 • umiejętność życia i działania wśród ludzi,
 • współdziałanie z otoczeniem,
 • roztaczanie opieki nad słabszymi,
 • podporządkowanie się prawom rządzącym w zespole,
 • kształcą i aktywizują wyobraźnię wpływając na procesy intelektualne oraz emocjonalne,
 • wyrabiają poczucie odpowiedzialności, zaufanie, przywiązanie i szacunek dla dorosłych
 • uczą się głównie przez przykład, naśladując dorosłych

Świadomie uczymy dzieci wartości moralnych, czytając im mądre książki, rozmawiając o wartościach i samemu je praktykuj. Czytanie rozwija język, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności mówienia i słuchania, doskonali pamięć, uczy myślenia, jest drogą do wiedzy i wykształcenia, buduje więź i zaufania, stwarza możliwość pytań i rozmowy. Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta, czują się wtedy ważne, kochane i coraz mądrzejsze.