Gdy dobiega końca 2015 rok i nadchodzi rok 2016 kieruję słowa i myśli do wszystkich osób związanych z Gminą Kamieniec Ząbkowicki.

Myślę w tym momencie o mieszkańcach, o osobach urodzonych w naszej Gminie, które z rożnych powodów przebywają z dala od rodzinnych stron, także za granicami Polski, a także o tych, którzy są sympatykami lub wiążą swoje zainteresowania z naszą Gminą.

Kieruję myśli ku starszym obywatelom Gminy i najmłodszym wśród nas, ku szczęśliwym rodzinom, ale i ku osobom samotnym, chorym i tym, którym nie wiedzie się dobrze. Ogarniam w tej szczególnej chwili każde sołectwo, wszystkie instytucje, organizacje i rozmaite środowiska, na jakich opiera się życie naszej lokalnej wspólnoty. Chcę w tym miejscu podziękować za wkład wielu osób w rozwój naszej Gminy, za chęć współdzialania na rzecz dobra wspólnego.

Zakończenie jednego roku kalendarzowego i początek drugiego wywołuje refleksje i skłania do ocen. Dzisiaj jednak przeważają miłe słowa i serdeczne życzenia. Życzę więc Państwu, aby widoczny już na horyzoncie 2016 rok był pod każdym względem udany, by przebiegał wedle planów i marzeń, aby wniósł więcej dobra, niż mijający czas. Życzę wewnętrznego pokoju, zdrowia i materialnej pomyślności.

Do siego roku!

W imieniu Samorządu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin Czerniec

Wójt Gminy