Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu to jedno z najważniejszych zadań wychowawczych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim.

Uczniowie naszej szkoły systematycznie uczestniczą w przedsięwzięciach, których celem jest uświadamianie konieczności „troski o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” Słowa Patrona szkoły są inspiracją do uroczystego przeżywania kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. Brzmią one następująco: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

10 listopada 2015 roku, z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości, w szkole odbył się uroczysty apel. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Janik powitała wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej.  Uroczystość zaczęła się od wniesienia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie klasy V zaprezentowali program artystyczny pod hasłem „Pociąg do wolności”, przygotowany pod opieką pani Alicji Nowakowskiej. Był to czas, kiedy przypomnieliśmy sobie ważne wydarzenia dla naszego kraju – niewolę, powstania (kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe), I wojnę światową, aż w końcu odzyskanie niepodległości. Prowadzące – Manuela Siwak i Natalia Sopuch – przybliżyły nam atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowały sytuację polityczną w Europie przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Ze wzruszeniem słuchaliśmy pięknie recytowanych, przejmujących wierszy o Ojczyźnie oraz patriotycznych pieśni: „Warszawianki”, „Wojenko, wojenko”, „Piechoty” i piosenki harcerskiej. Uroczystość po raz kolejny uświadomiła nam, że mamy szczęście dorastać w wolnym kraju. Nie wolno nam jednak zapominać, że przodkom winniśmy pamięć i szacunek, a Ojczyźnie miłość i rzetelną pracę na rzecz jej rozwoju.

Wiktoria Śnieżek z kl. V pod opieką Alicji Nowakowskiej i Alicji Walerian