„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” (Św. Jan Paweł II)

11 listopada 2015 r. poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w składzie: Dominika Grębowiec, Oliwia Jurasz i Jakub Mazur, pod opieką pani Dagmary Szymczak, uczestniczył w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Udział w uroczystym pochodzie oraz we Mszy Świętej za Ojczyznę był dla wszystkich uczestników uroczystości dużym patriotycznym przeżyciem.

Samorząd Uczniowski