W Szkole Podstawowej nr 1 w dniach 27 – 30 kwietnia 2015 r. odbył się Tydzień Ekologiczny.

Pierszego dnia higienistka szkolna pani Dorota Pastuszczak poprowadziła spotkania na temat zdrowego żywienia. Dzień drugi przebiegł pod hasłem biegam – skaczę – ćwiczę – będę sprawny całe życie”. Odbywał się pomiar ciśnienia tętniczego i wagi ciała oraz  nauka mierzenia ciśnienia. Miała też miejsce wystawa owoców i warzyw przyniesionych przez uczniów. W trzecim dniu, mottem działań było hasło „Zdrowo jem więc wiem”. Ucząc się zasad  zdrowego odżywiania w tym dniu uczniowie klas IV-VI z przyniesionych produktów wykonywali smakowite kanapki.

Dzień czwarty był podsumowaniem. Podczas apelu pani dyrektor Bożena Kołodziej razem u organizatorami wewnątrzszkolnych konkursów wręczyli dyplomy laureatom i uczestnikom. Uczniowie przedstawili inscenizację związaną ze zdrowym żywieniem. Na zakończenie uczniowie  przedstawili taniec, do którego włączyli wszystkich uczniów i nauczycieli. Rozbawieni i z uśmiechem na ustach  uczniowie przystąpili do porządkowania wcześniej przydzielonych im rejonów. Życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, tym najbliższym i tym dalszym, z pewnością przysparza satysfakcji i sprzyja dobremu samopoczuciu. O tym mogli się przekonać wszyscy uczestnicy tegorocznego Tygodnia Ekologicznego w kamienieckiej Jedynce.