Aktywność gospodarcza na terenie naszej Gminy była głównym tematem wrześniowej sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Po przedstawieniu informacji statystycznych, w trakcie dyskusji zwracano uwagę na potrzebę ożywiania przedsiębiorczości na naszym terenie. W mojej wypowiedzi dałem wyraz uznania dla tych naszych mieszkańców, którzy podejmują ryzyko życia zawodowego na własny rachunek, i którzy codziennie pokonując rozmaite bariery pracują nie tylko dla osobistej satysfakcji materialnej, ale też tworzą ważny element kapitału społecznego. Właśnie przedsiębiorcy istotnie wpływają na rozwoju naszej Gminy.

Zachęcam do obejrzenia relacji video z 15. sesji i zapoznania się z przebiegiem obrad, także w innych punktach porządku posiedzenia. Materiał jest udostępniony na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki