Słoneczny nastrój udzielił się uczniom podczas apelu inaugurującego  rok szkolny 2015/2016, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1.

Dyrektor Bożena Kołodziej w swoim przemówieniu powitała uczniów, nauczycieli oraz liczne grono rodziców. Szczególne słowa otuchy skierowała do najmłodszych uczniów. Obiecała, że ze swojej strony razem z nauczycielami dołoży wszystkich starań, aby w szkole czuli się bezpiecznie i osiągali sukcesy. Życzenia skierowała również do pozostałych uczniów.

W apelu uczestniczyli zastępca wójta Karolina Sarzyńska, ksiądz dziekan Wojciech Dąbrowski oraz przedstawiciele rady rodziców. Po apelu uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

TEKST: Małgorzata Kocjan i Elżbieta Dąbrowska - FOT: Anna Ciapka