Kamieniec Ząbkowicki a obec Bílá Voda společně

 

Miroslav Kocián – starosta obce Bílá Voda v České republice a Marcin Czerniec  – starosta obce Kamieniec  Ząbkowicki podepsali smlouvu o spolupráci mezi oběma místními samosprávami.

V preambuli podepsané 27 srpna 2015 r. partnerské smlouvy si mimo jiné přečteme: „Inspirování vúlí rozvíjet partnerskou spolupráci, navazujeme na úspěchy v této  oblasti a vycházíme z přesvědčení, že tato spolupráce bude sloužit k obohacení  společenského, kulturního i ekonomického života našich regionů,  k podpoře přímých kontaktů mezi občany obce Kamieniec Ząbkowicki  a obce Bílá Voda (…) budou usilovat o přímý kontakt a výměnu zkušeností v praxi místní samosprávy v oblastech kultury, sportu a turistiky, vzdělání a ekonomiky v duchu porozumění a s respektem k tradicím a kultuře v duchu porozumění a respektu k tradicím a kultuře obou národů.“ Na základě dohody se bude přeshraniční spolupráce konat v oblasti kultury, umění, vzdělání a v cestovním ruchu. Obě obce mají v úmyslu podporovat regionální rozvoj cestovního ruchu a chtějí inspirovat a podporovat spolupráci místních podniků.

Před souhlasem s uzavřením partnerství místních samospráv Bílá Voda a Kamieniec  Ząbkowicki se vyjádřili řady obou obcí. V usnesení přijatém na 14. Zasedání zastupitelů Městské rady Kamieniec Ząbkowicki je mimo jiné zapsáno: „S ohledem na historické vazby medzi obcemi Kamieniec  Ząbkowicki a Bílá Voda, je cílem  uspokojit kolektivní potřeby místních orgánů. Městká rada obce Kamieniec  Ząbkowicki  vyhlásila ochotu spolupracovat s obcí Bílá Voda v České republice v oblasti ekonomiky, vzdělání, zdravotnictví, sportu a cestovního ruchu, kultury a zachování kulturního dědictví a  také v zemědělství, v oblasti životního prostředí a ekologie“.