Jeśli jesteś osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków – możesz uzyskać pomoc. Jeśli sięgasz po alkohol lub narkotyki, ale uważasz, że panujesz nad tym – możesz zweryfikować ten stan. Jeśli znasz osoby, które nie radzą sobie z zależnością od alkoholu lub narkotyków – możesz im pomóc. Jeśli cierpisz z powodu osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków – możesz uzyskać wsparcie.

W Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim (ul. Złotostocka 27 – pokój 21 – II piętro) czynny jest Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków. Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu:

ŚRODA – od godz. 16:00 do godz. 17:00

CZWARTEK – od godz. 16:00 do godz. 18:00

W Punkcie udziela jest również pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie. Przy Punkcie działa też Klub Anonimowych Alkoholików „Nadzieja”. Mitingi odbywają się w każdy wtorek od godz. 17:00. Warunkiem przynależności do Grupy AA jest szczera chęć zaprzestania picia alkoholu.