W związku z objęciem przez Pana Andrzeja Dudę urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dzisiaj list gratulacyjny do Głowy Państwa skierował wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
W chwili, w której Pan Prezydent rozpoczyna kadencję, pragnę życzyć, aby ta wielka misja, powierzona przez Naród, była czasem odpowiedzialnej i owocnej pracy na rzecz naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków.
Wyrażam przy tym nadzieję, że Polska zyskuje w Panu nie tylko otwartego i konsekwentnego przywódcę politycznego, ale i rzeczywistego patrona bardzo oczekiwanych społecznych i gospodarczych przemian. Ufam przy tym, iż będą one służyć nam wszystkim. Również w wymiarze wspólnot lokalnych, takich jak Gmina Kamieniec Ząbkowicki, w której mieszkam i dzięki woli wyborców pracuję jako wójt od 2006 r.
Wraz z życzeniami pomyślności w służbie dla Ojczyzny i osobistej satysfakcji, pozwalam sobie przekazać Panu Prezydentowi serdeczne zaproszenie. Dla wielu Mieszkańców, w tym dla mnie osobiście, będzie zaszczytem wizyta Pana Prezydenta w Kamieńcu Ząbkowickim. Chciałbym, aby Pan Prezydent – w dogodnym terminie – mógł spotkać się z Mieszkańcami i poznać pracę, jaką w naszej Gminie wykonujemy w trosce o dobro wspólne.
Pozostaję z wyrazami należnego szacunku
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Marcin Czerniec
Kamieniec Ząbkowicki, 6 sierpnia 2015 roku.

Misja powierzona przez Naród_01