Zjazdy co dwa tygodnie (sobota, niedziela), egzaminy i matura na miejscu, państwowe świadectwa, bezpłatne zaświadczenia, indeksy i legitymacje, niskie czesne, a co najważniejsze atmosfera ułatwiająca bezproblemowe ukończenie szkoły.

Tak wygląda oferta powstającego w Kamieńcu Ząbkowickim Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Jeśli masz ukończoną zasadniczą szkołę zawodową – uczysz się 2 lata, jeśli masz za sobą ukończone gimnazjum – nauka trwa 3 lata w systemie zaocznym. Organizatorzy powstającej szkoły gwarantują wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Słuchacze po zakończeniu semestru nie są egzaminowani przez państwową komisję egzaminacyjną. Semestr jest zaliczany u nauczyciela wykładającego dany przedmiot. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła wydaje zaświadczenia dla ZUS i KRUS.

Zostały już ogłoszone zapisy na pierwszy rok nauki w roku szkolnym 2015/2016. Szczegółowe informacje i przyjmowanie zapisów odbywa się w sekretariacie szkoły znajdującym się w Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim – ul. Zamkowa 3 – tel. 748173600. Zapisy do szkoły są prowadzone do pierwszych zajęć, które odbędą się w dniach 19 – 20 września 2015 r. Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy już zapisanych i dla tych, którzy się chcą zapisać odbędzie się 15 września 2015 o godz 17:00 na terenie Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim.