Jeszcze podczas zakończonego już roku szkolnego w kamienieckim gimnazjum odbyło się spotkanie policjantów z z uczniami kl. I – III. Panowie: Jerzy Kostański (Komenda Policji Ząbkowice Śląskie) i Maciej Szostak (Komisariat Policji Kamieniec Ząbkowicki)  przedstawili ciekawą prezentację multimedialną „Razem bezpieczniej – pałac w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Dzięki działaniom podjętym przez gminę i wsparciu w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” młodzi mieszkańcy uczą się dbać i chronić dziedzictwo kulturowe naszej Małej Ojczyzny. Jednym z celów jest zwalczanie przestępczości wobec obiektów zabytkowych, dlatego dzieci i młodzież muszą mieć świadomość, że mogą ponieść konsekwencje, gdy wejdą w konflikt  z prawem dotyczącym wykroczeń nieletnich. Ważne jest też upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz z monitoringiem), zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji.

Niecodzienna lekcja obywatelskiej powinności na rzecz zachowania zabytków przeszłości na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim z pewnością pozwala na kształcenie umiejętności postrzegania zabytków i nawiązania z nimi emocjonalnych więzi. Powoduje, że uczeń zauważy zabytek w krajobrazie i jest w stanie uświadomić sobie konieczność zachowania tego obiektu w otoczeniu dla rodzinnej społeczności i dla „kultury narodowej”.  Prelekcja przedstawicieli Policji, która odbyła się 10 czerwca 2015 r., zakończyła się  pogadanką na temat bezpiecznych wakacji i odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.

Dorota Twardowska