Praca Rady Gminy nie ogranicza się tylko do spotkań na sesjach. W wielu przypadkach warto zobaczyć jak wygląda działanie poszczególnych radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.

Z uwagi na fakt, że od dłuższego czasu przewodniczący dwóch podstawowych komisji tj. Budżetu i Oświaty nie przedkładają do Biura Rady protokołów z odbytych posiedzeń (pomimo takiego obowiązku) postanowiłem umożliwić Państwu do zapoznania się z pracą radnych podczas posiedzeń komisji Rady Gminy. Stara urzędnicza maksyma mówi, że po nas wszystkich zostają zawsze dokumenty. W przypadku tych dwóch komisji niech pozostanie chociaż materiał filmowy. Zapraszam do obejrzenia zapisu video z posiedzenia Komisji Budżetu udostępnionego na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki