29 czerwca 2015 r. odbyła się ważna Sesja Rady Gminy poświęcona rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za tok 2014 oraz materiałów towarzyszących związanych z tym sprawozdaniem. Przede wszystkim jednak miało miejsce zaprzysiężenie nowego członka Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, którym została Pani radna Bogusława Tokarz.

Znamienne i zarazem warte poświęcenia większej uwagi było to, co zostało zaprezentowane przez grupę radnych stanowiących opozycyjną większość podczas debaty w sprawie wykonania budżetu. Sprawozdanie nie zostało skomentowane nawet w najmniejszym stopniu przez te osoby, poza ustawowym obowiązkiem wydania opinii komisji rewizyjnej i komisji budżetu. Wielu mieszkańców Naszej Gminy doskonale pamięta jak podczas ostatniej kampanii wyborczej wyszydzane, opluwane i negowane były prawie wszystkie inwestycje, remonty oraz poszczególne przedsięwzięcia realizowane w ubiegłej kadencji przez wójta Gminy. Podważano ich legalność, pisano donosy i pomówienia. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie (przy dwóch radnych nieobecnych), a co za tym idzie sami radni potwierdzili, że wszystkie działania wójta były właściwe i zgodne z prawem.

I tak na zakończenie – ten obrazek z pracy Rady można przyrównać do często słyszanej starej prawdy, że łatwo się prywatnie politykuje za plecami osoby ponoszącej odpowiedzialność a już inaczej się mówi jak już trzeba za swoje słowa wypowiadane publicznie wziąć odpowiedzialność.

Wszystkich Państwa zapraszam do zapoznania się z materiałem filmowym z sesji absolutoryjnej dostępnym na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki