Poznawanie Krajobrazu Gór Sowich i Rezerwatu „Góry Choina”, a przy okazji kolejna forma popularyzacji aktywnej formy wypoczynku, jaką jest turystyka, to główne cele 15. Rajdu Pieszego na trasie Przełęcz Walimska – Zamek Grodno, organizowanego przez RKS KROSS Byczeń w sobotę 22 sierpnia 2015 r.

Pierwszeństwo w rajdzie mają członkowie klubu (decyduje kolejność zgłoszenia, a maksymalna liczba uczestników to 50 osób). Termin zgłoszenia udziału upływa 18 sierpnia 2015 r. Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Oczywiście obowiązuje strój odpowiedni do uprawiania turystyki pieszej, a uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Wyżywienie odbywać się będzie oraz opłata biletu wstępu na Zamek Grodno we własnym zakresie. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Miejsce zbiórki przy GCK Kamieniec Ząbkowicki 22.08. 2015 r. o godz. 10:00. Wyjazd o godz. 10:15, przewidywany powrót godz. 18:00. Rajd pieszy będzie przeprowadzony na trasie: Przełęcz Walimska – Glinno – Zagórze Śląskie – Zamek Grodno. Długość trasy 16   km – przewidywany czas przejścia ok. 3.5 godz.

Odpowiedzialnymi za organizację są:

Jan Boczula tel. 724076287 e-mail: boczulajan@wp.pl

Beata Stelmaszewska e- mail: beata.uu@interia.pl

Waldemar Socha

Halina Czyż

Organizatorzy Rajdu pieszego zapewniają uczestnikom: dojazd do rozpoczęcia Rajdu i powrót, punkty do odznaki GOT (15 pk. S.11) oraz konkurs turystyczno – przyrodniczy.

ZAPRASZAMY!

 Marsz po zdrowie