W Gimnazjum Publicznym im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się I Finał Szkolnego Konkursu Wiedzy „OMNIBUS”. Finaliści z klas I – III przez dziesięć miesięcy przygotowywali się do udziału w zmaganiach na forum szkoły.

Znaleźli się wśród nich:

  • Katarzyna Grabas
  • Łukasz Jednak
  • Michał Jednak
  • Szymon Kłyniuk
  • Grzegorz Makuch
  • Magda Przybylska
  • Julia Ptak
  • Paweł Szkrabko
  • Mateusz Trybek
  • Aleksandra Wrześniewska

Nad poprawnością  odpowiedzi uczestników konkursu czuwały panie: Anna Wojtaszczyk, Sylwia Grot i Justyna Grzesik. Na początku uczniowie wylosowali numerki swoich stolików i zaprezentowali się. Odbyły się dwie tury zmagań konkursowych. W pierwszej – 10 uczestników mających po trzy szanse, udzielało kolejno odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin. W drugiej – wystąpiło 3 finalistów: Grzegorz Makuch, Magda Przybylska, Aleksandra Wrześniewska. Konkurs miał charakter indywidualny, każdy uczestnik samodzielnie odpowiadał na zadane pytania. Reprezentantom klas: Ia, Ib, IIb, IIIa, IIIb, IIIc  kibicowali koledzy i koleżanki, utożsamiając się z nimi kolorem strojów i skandując hasła, napisane na własnoręcznie wykonanych  transparentach.

Zwycięzcą  Finału, który miał miejsce 23 czerwca 2015 r. został Grzegorz Makuch z klasy IIIb, drugie miejsce otrzymała Magda Przybylska z klasy IIIc, trzecie miejsce zajęła Aleksandra Wrześniewska z klasy IIIc. Każdy uczestnik finału otrzymał z rąk dyrektor Urszuli Marszałek nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców: tablet, słuchawki,  pendrive’y. Klasy IIIa i IIIb otrzymały  nagrody za najlepszy doping swoich reprezentantów. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czernier oraz dyrektor Urszula Marszałek pogratulowali zwycięzcom i uczestnikom finału. Życzyli im dalszych sukcesów, doceniając ich wszechstronną wiedzę i determinację w dążeniu do sukcesu. Specjalne podziękowanie otrzymała organizatorka finału konkursu – pani Anna Wojtaszczyk, która sprawowała opiekę nad uczniami podczas dziesięciu edycji „OMNIBUSA” w roku szkolnym 2014/2015.

Gośćmi finałowego etapu „Omnibusa” byli: wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, pełnomocnik wójta do spraw oświaty Irena Styga, przedstawiciele prezydium Rady Rodziców, dyrektorzy i kierownicy instytucji i zakładów pracy w Kamieńcu Ząbkowickim oraz rodzice finalistów.

Anita Tomczyk i Julia Glina