Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim 7 maja 2015 r. w godzinach popołudniowych wzięła udział we Mszy Świętej dziękczynnej za kanonizację patrona szkoły Papieża Jana Pawła II. Mottem uroczystości były słowa Patrona Szkoły „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości”.

Uroczystą Mszę Świętą odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe kamienieckich szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych i pracowników Urzędu Gminy z przewodniczącym Rady Gminy Panem Aleksandrem Ciapką oraz pełnomocnikiem wójta ds. Oświaty Panią Ireną Stygą na czele, dyrektorów i nauczycieli kamienieckich szkół oraz starszych i młodszych mieszkańców naszej małej wspólnoty. Po Mszy Świętej uczniowie kl. IV pod kierunkiem pani Dagmary Szymczak i siostry Katarzyny Fabickiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który przypomniał osobę naszego wielkiego rodaka, kim był dla nas i dla całego Kościoła. Występ był bardzo wzruszający i skłonił wszystkich do głębokiej refleksji nad znaczeniem życia w przyjaźni z Chrystusem i Matką Bożą, jako źródła nadziei dla każdego człowieka przeżywającego trudności. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słowami uznania od księdza proboszcza.

Kolejną częścią uroczystości była wspólna modlitwa, składanie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Jana Pawła II. Wszyscy po raz kolejny mogliśmy sobie uświadomić, jak wielkiego patrona ma nasza szkoła oraz jakimi wartościami mamy się kierować w życiu, by też być świętymi.