W tym roku w „Baśniowej Krainie” odbył się już IV Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski, którego celem było: zainteresowanie dzieci  twórczością wybitnych polskich poetów, upowszechnianie kultury recytowanego słowa, kształtowanie wrażliwości polonistycznej, rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą, zachęcanie dzieci do sięgania po literaturę oraz przybliżenie piękna literatury polskiej.

Konkurs rozpoczęła pani dyrektor Elżbieta Kokoszka witając wszystkich bardzo serdecznie i krótko przybliżyła twórczość Brzechwy i Tuwima. Popularność tych autorów dziecięcej twórczości znana jest od kilku pokoleń czytelników, jest ona niezwykła, o czym świadczą nie tylko nakłady wznawianych książek, ale także setki listów, które autorzy otrzymywali od dzieci. Każdy z nas dorosłych, jak również dzieci, zna wiele tych pełnych humoru utworów Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Nie tylko my, ale również nasi rodzice i dziadkowie wiedzą, że … nad rzeką opodal krzaczka mieszkała Kaczka Dziwaczka, że … w kącie stała Samochwała … i …że … to wszystko, to są rzeczy niesłychane

W konkursie uczestniczyły dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdy uczestnik prezentował jeden wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Dzieci otrzymały nagrody i dyplomy dla każdego uczestnika, natomiast nauczyciele podziękowania. W atmosferze serdeczności i życzliwości wszystkim bardzo miło upłynął czas. Cała publiczność wspierała dzieci gromkimi brawami. Natomiast oceny wszystkich osób biorących udział w konkursie dokonała komisja w składzie: Jolanta Kużdżał. Barbara Charęza, Katarzyna Krawczyk i Lucyna Kowalska. Dziękujemy jury, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.