15 maja 2015 r.  o godz. 16.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ożary.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radni Rady Gminy: Dominik Krekora, Lucjan Koper, Marta Syposz,  radni Rady Powiatu Ząbkowickiego: Agnieszka Tandereszczak, Czesław Wolak, zastępca wójta Karolina Sarzyńska, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski oraz 110 mieszkańców sołectwa Ożary.

Przewodniczącą zebrania została Pani Monika Morcinek – Kożuch. Sołtys Sołectwa Pani Urszula Gembara oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Barbara Bucior przedstawiły sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem po raz kolejny została wybrana Pani Urszula Gembara.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Stanisław Głuszek,
  2. Monika Morcinek – Korzuch,
  3. Monika Rękawik,
  4. Renata Sowa,
  5. Zuzanna Kukla,
  6. Mariusz Fleszar,
  7. Jan Roicki,
  8. Joanna Kulka – przewodnicząca Rady Sołeckiej,
  9. Julia Kukla.