6 maja 2015 roku  o godzinie 16.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kamieniec  Ząbkowicki II.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radni Rady Gminy: Dominik Krekora, Bernadeta Chodasewicz, Piotr Glina, Mateusz Gnaczy, radna Rady Powiatu Ząbkowickieg Agnieszka Tandereszczak, zastępca wójta Karolina Sarzyńska, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski, urbanista Robert Boryczko oraz 134 mieszkańców sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II.

Przewodniczącym zebrania został Pan Jacek Bialik. Sołtys Pani Bogumiła Niewczas złożyła sprawozdania z mijającej kadencji.

Sołtysem został po raz pierwszy wybrany Pan Ryszard Glina.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Marcin Wróbel – przewodniczący Rady Sołeckiej,
  2. Paulina Zielińska,
  3. Teresa Makowiecka,
  4. Radek Nadowski,
  5. Michał Czerniawski,
  6. Joanna Schleis,
  7. Piotr Mikuliszyn.