28 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Cwek, radna Rady Powiatu Ząbkowickiego Agnieszka Tandereszczak, radni Rady Gminy: Dominik Krekora, Bernadeta Chodasewicz, Maria Kacik, Marta Syposz, Mateusz Gnaczy oraz 99 mieszkańców sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy witając wszystkich zgromadzonych, przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Stanisław Orzeł, następnie Sołtys Pan Władysław Majewski złożył  sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem został wybrany po raz kolejny Pan Władysław Majewski.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Danuta Bernad,
  2. Jan Włoch – przewodniczący Rady Sołeckiej
  3. Zofia Spyrka,
  4. Aniela Jędrasiak,
  5. Jolanta Szymków.