Z okazji Święta Strażaka dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedziły miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu przedszkolaków na miejsce, serdecznym uśmiechem i życzliwością przywitali nas Panowie Strażacy, którzy chętnie oprowadzili i zapoznali dzieci ze swoją pracą, która jest bardzo niebezpieczna i odpowiedzialna, zapoznali ze sprzętem używanym do gaszenia pożarów i ratowania ludzi w wypadkach samochodowych.

Celem wycieczki, która odbyła się 5 maja 2015 r. było poznanie, kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru pracy strażaków, zapoznanie się z wyposażeniem samochodów oraz kształtowanie właściwych zasad zachowania się w miejscach publicznych. Każde chętne dziecko z pomocą strażaków mogło przymierzyć hełm i mundur. Najwięcej emocji wzbudziło wsiadanie do wozu strażackiego i włączenie syreny.

Ta wizyta poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru oraz zapoznaniem z pracą strażaka, wzbogaciła wiedzę dzieci o wiadomości na temat ochrony przeciwpożarowej, a także przyczyniła się do kształtowania zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych. Dzieci dowiedziały się także, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również pomagają w czasie powodzi, usuwają skutki wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa, dowiedziały się, którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi do gaszenia pożarów.  Podczas tego cennego spotkania edukacyjnego na twarzach małych przedszkolaków widać było promieniste uśmiechy zadowolenia,

Przedszkolaki w ramach podziękowania za tak miłe przyjęcie wręczyły strażakom kwiaty i słodki upominek. Po wizycie u strażaków dzieci przyznały zgodnie, że ten zawód bardzo się im podoba, a niektórzy chłopcy już zaczęli snuć marzenia, jak dzielnymi strażakami będą w przyszłości.  Kto wie, może któreś z naszych przedszkolaków zostanie strażakiem? Wracając do przedszkola dzieci opowiadały z zachwytem swoje „strażackie przeżycia”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym odwiedzimy naszych  kamienieckich  strażaków jeszcze  raz.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim, którzy umożliwili naszym wychowankom poznanie zawodu strażaka z bliska.