W Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich 29 kwietnia 2015 r. odbędą się warsztaty „Geocachingu – turystyki z GPS–em”. Podczas warsztatów prowadzący zapozna uczestników z zagadnieniem geocachingu, rodzajami skrytek, zasadami ich szukania i chowania, sprzętem do geocachingu (rodzaje, instalacja i obsługa). Uczestnicy udadzą się w teren aby odnaleźć już istniejące skrytki. Na szkoleniu opracowane zostaną miejsca ukrycia keszów w pobliżu atrakcji turystycznych na terenie LGD „Qwsi”. Wspólnie wybierzemy 40 miejsc, w których  zostaną ukryte skrytki.

Geocaching to gra terenowa polegająca na szukaniu skarbów przy pomocy urządzeń GPS. Uczestnicy zabawy podążają do miejsca określonego przez współrzędne geograficzne i tam starają się odnaleźć skrytkę geocache (pojemnik ze skarbem) ukryty w tym miejscu. Na świecie jest ok. 2,3 mln skrytek i ponad 6 mln geokeszerów. Taki rodzaj spędzania czasu i odkrywania nowych miejsc staje się także coraz popularniejszy w Polsce. Skrytki ukrywane są przeważnie w interesujących miejscach, zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych. Geocaching ma zachęcić uczestników do odwiedzenia miejsc, w których ukryte są skrytki. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin. Oprócz danych dotyczących lokalizacji chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy.

Zainteresowanych Geocachem zapraszamy na warsztat. Na zgłoszenia czekamy do 28.04.2015 roku. Szkolenie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego (ul. H. Sienkiewicza 11  – sala nr 5 – niski parter).   Jeśli posiadasz telefon typu smartfon lub tablet koniecznie zabierz go ze sobą!

Warsztaty Geocachingu turystyki z GPSem