Zgodnie z obietnicą materiał filmowy z ostatniej sesji jest już dla Państwa dostępny. 

Zachęcam, aby bezpośrednio wysłuchać informację wicestarosty Powiatu Ząbkowickiego o likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej oraz moją wypowiedź w tej sprawie. Sądzę, że pozwoli to Państwu wyrobić sobie opinię o sprawie oferty naszej Gminy jaka została skierowana do władz powiatowych w sprawie przejęcia szkoły, podczas gdy po stronie Powiatu był tylko zamiar jej likwidacji. Nie można przejść obojętnie wobec incydentu, jakim było przedwczesne zakończenie obrad, choć tematyka sesji nie została wyczerpana i pytania skierowane do mnie zasługiwały na odpowiedzi. Czyżby były to kolejne „nowe standardy działania” obecnej Rady Gminy – w tym przypadku polegające na ograniczaniu prawa do swobody wypowiedzi? Czas pokaże. Zapraszam do obejrzenia zapisu video z obrad VIII sesji Rady Gminy, które miały miejsce 27 marca 2015 r.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki