W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim już po raz trzeci odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Wydarzenie to było jednym z elementów uczczenia 10. rocznicy odejścia Papieża oraz pierwszej rocznicy jego kanonizacji.

Uczestniczyli w nim uczniowie z 8 szkół podstawowych powiatu ząbkowickiego: w Bardzie, Przedborowej, Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach, Kamieńcu Ząbkowickim i Stolcu. Pytania do konkursu ułożył ks. Damian Fleszar, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Bodnar ze Szkoły Podstawowej w Budzowie z Filią w Przedborowej, której opiekunką była p. Renata Kojder-Szkaradek, drugie Joanna Kordas z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, przygotowana przez s. Katarzynę Fabicką, natomiast trzecie Eliza Oleasz z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, przygotowana przez s. Katarzynę Fabicką. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięscy dodatkowo atrakcyjne albumy o Świętym Janie Pawle II i książki o Kamieńcu Ząbkowickim. Po skończonej części konkursowej dzieci oraz ich opiekunowie, a także zaproszeni goście obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny o Świętym Janie Pawle II, który zaprezentowali uczniowie klasy czwartej pod kierunkiem p. Dagmary Szymczak.

Aleksandra Janik – uczennica klasy IV pod opieką s. K. Fabickiej