Egzamin gimnazjalny często zwany jest „małą maturą”, bo w ogromnym stopniu decyduje o przyszłości ucznia – dobrze napisany zapewnia po wakacjach miejsce w czołowym ogólniaku lub w solidnej szkole technicznej czy zawodowej. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia gimnazjum, ale akurat ten dokument absolwent otrzyma nawet, jeśli zdarzyłoby się mu otrzymać zero punktów.

21 kwietnia 2015 r. gimnazjaliści kamienieckiego gimnazjum rozpoczęli rywalizację o punkty z przedmiotów humanistycznych. O godzinie 9:00 pisali test sprawdzający wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po godzinnej przerwie przystąpili do testu z języka polskiego. W środę trzecioklasiści zdawali egzamin z przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki. 23 kwietnia – w ostatnim dniu egzaminu- napisali test z języka angielskiego część podstawową i rozszerzoną, a jeden z uczniów zmierzył się  z testem z języka niemieckiego.

Tuż przed egzaminem panował spokój i skupienie, co raczej się nie zdarza na co dzień. Gimnazjaliści prowadzili rozmowy, byli ciekawi, jaki temat wypracowania z języka polskiego przygotowała dla nich w tym roku komisja egzaminacyjna. W tym dniu wyglądali wyjątkowo. Chłopcy w ciemnych garniturach, krawatach, a dziewczęta w pięknych galowych strojach. Każdy rozumiał powagę tego dnia i wyjątkowość chwili. Kiedy uczniowie pisali egzamin, rodzice w tym czasie przygotowywali dla nich drugie śniadanie. W przerwach między poszczególnymi częściami egzaminu jedli pyszne kanapki, pili ciepłą herbatę oraz częstowali się słodyczami. Rodzice nie zapomnieli również o komisji nadzorującej, która po egzaminie mogła wypić kawę i zjeść ciasto.

Egzamin gimnazjalny w naszej szkole to dla uczniów szczególny czas. To moment na sprawdzenie wiedzy z różnych przedmiotów. Mamy nadzieję, że każdy napisał test na miarę swoich możliwości, a zdobyte punkty zapewnią gimnazjalistom miejsce w wymarzonej szkole. Po egzaminie młodzi ludzie wrócą do swoich obowiązków, a przed nimi nowe wyzwania. W maju odbędzie się kolejny IV Piknik Rodzinny, który przygotują wraz z wychowawcami i rodzicami. Będą uczestniczyć w zabawie zorganizowanej na zakończenie roku szkolnego. Wybierają się także na ostatnią wspólną wycieczkę- na zieloną szkołę. Pojadą nad morze i spędzą ze sobą sześć długich dni. Życzymy więc absolwentom wszystkiego dobrego, spełnienia zamierzonych planów, wysokich not z egzaminu i dostania się do wymarzonych szkół.