W Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbył się etap międzyszkolny VII Konkursu Wiedzy o Rosji „Białe Noce” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz wrocławski DODN.

Do etapu, który miał miejsce 25 marca 2015 r. w  zakwalifikowało się dwóch uczniów Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim: Paweł Szkrabko  – kl. 2b oraz Łukasz Jednak   – kl. 1b. Paweł Szkrabko zakwalifikował się do finału konkursu, który odbędzie się  w maju 2015 r. W finale będzie walczył m.in. o kilkudniową  wycieczkę do Petersburga. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Małgorzata Wrońska.

Konkurs historyczny Białe Noce